Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Jeśli potrzebujesz generatora not księgowych 40 euro, koniecznie sprawdź https://flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy zaznaczyć, iż taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia bądź krótkotrwałych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada także innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy