Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Jeśli interesujesz się metodę kasową, koniecznie skieruj się tutaj.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie wnika czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich przedsiębiorców

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy czasem spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane towary lub wykonane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Mając na uwadze wskazany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie należności pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy