Tymczasowy rachunek sprzedaży czyli co to jest proforma?

Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale także i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał styczność choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w w księdze przychodów i rozchodów?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, więc często można spotkać się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Warto natomiast zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy nabycia towaru, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie jest sfinalizowana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności wydania stosownej faktury VAT

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie prognozowanej daty realizacji usługi bądź doręczenia towaru.

Aby bez trudu można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy kontrahent wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź przeleje przedpłatę.

Powiązane wpisy