Rolkowe, hakowe, otwarte – rodzaje kontenerów stalowych

kontenery na odpady, kontenery na śmieci

Część śmieci nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania i transportu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy