Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Skieruj się w to miejsce, aby zamówić badania kierowców Bielsko Biała.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego rodzaju badaniom. Są one niezbędne dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć wyłącznie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, bo sprawdzane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zazwyczaj robi się co 5 lat, lecz gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania co rok.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy