Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie znajdziesz tu.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają multum poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w internecie bez trudu da się znaleźć bezpłatne platformy do translacji, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bo skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obowiązkowe, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza oszacować cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Termin wykonania, język, typ tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Na to ile finalnie będzie kosztował nas przekład tekstu wpływ mają wyliczone poniżej elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) czy romańskich (włoski, portugalski) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Przekład dokumentów handlowych, opracowań medycznych albo prac naukowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, lecz również należytą wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji groźnych w skutkach pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na większy wydatek.

Dlaczego przekład przysięgły to większy wydatek?

Warto podkreślić, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. prawo jazdy lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Powiązane wpisy